DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

04, 05. 01.2021

30.04.2021

24.05.2021

25,26,27. 05.2021 - egzamin ósmoklasisty

04.06.2021