Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodnicząca: Katarzyna Jucha

Zastępca Przewodniczącej: Elwira Sobierska

Sekretarz: Maria Łuniewska

Skarbnik: Katarzyna Dobrzyńska