KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Maniowach

 

 

1

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

 

01.09.2020 

 

2

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

 

23.12. - 31.12.2020

 

 

3

 

Zakończenie I półrocza

 

 

15.01.2021

 

 

4

 

Ferie zimowe

 

 

15.02.2021 – 28.02.2021 

 

 

 

5

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

01.04. - 06.04.2021

 

 

 

6

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

 

25 - 27.05.2021

 

 

7

 

Zakończenie roku szkolnego

 

 

25.06.2021