Drodzy Rodzice, Opiekunowie oraz Uczniowie naszej szkoły!

Za kilka dni rozpoczynamy nowy rok szkolny. Do końca wierzyliśmy w to, że spotkamy się „normalnie” na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, że osobiście przywitam wszystkich członków społeczności szkolnej i przekażę najważniejsze informacje.
Niestety, dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiczna wymusiła na nas inne rozwiązania, więc zwracam się do Państwa i do naszych Uczniów tą drogą.

Wiemy już, że będzie to dziwny i trudny rok, gdyż czeka nas wiele wyzwań, którym wspólnie będziemy  musieli sprostać. 

Pierwszym wyzwaniem jest inne niż w poprzednich latach rozpoczęcie roku szkolnego  (informacje na temat organizacji tego dnia zamieszczamy poniżej).
Nie jesteśmy  także w stanie jednoznacznie określić, jak będzie przebiegała nauka w kolejnych miesiącach. Przygotowujemy się przede wszystkim do nauki stacjonarnej
(z wieloma zmianami w organizacji i sposobach zachowania się), ale prawdopodobna jest też nauka zdalna w różnych wariantach. 

O wszystkich rozwiązaniach organizacyjnych będziemy Państwa na bieżąco informować
za pomocą strony internetowej szkoły oraz systemu korespondencji e- dziennika LIBRUS. 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminami
i procedurami obowiązującymi w naszej placówce od nowego roku szkolnego (linki do dokumentów znajdują się poniżej), a także z przekazami, rozporządzeniami i wytycznymi publikowanymi przez MEN  i GIS.

Proszę również o pisemne wyrażenie zgody na pomiar temperatury u Państwa dzieci oraz o podpisanie stosownych oświadczeń po zapoznaniu się z regulaminami. Linki do odpowiednich druków znajdują się poniżej. Można je samodzielnie pobrać, wydrukować, podpisać i dostarczyć wychowawcom w pierwszym dniu nauki.

W tym trudnym roku liczę na Państwa życzliwość, cierpliwość oraz zrozumienie.

Pragnę zapewnić, że wszyscy pracownicy szkoły: dyrekcja, nauczyciele i personel pomocniczy zrobią, co w ich mocy, aby Państwa dzieci bezpiecznie spędzały czas w naszej szkole, skutecznie ucząc się poprzez bezpośrednie działanie, tworzenie i zabawę.

W imieniu swoim oraz grona pedagogicznego życzę wszystkim zdrowia. 

Do zobaczenia 1 września w szkole!

Jadwiga Wolska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w ManiowachInformacje dotyczące organizacji rozpoczęcia roku szkolnego

Poszczególne klasy przychodzą o ustalonej godzinie, bezpośrednio do sal lekcyjnych.
Nie ma spotkania ogólnego.

Harmonogram:

O godzinie 9.00 z wychowawcami spotykają się:

- grupy przedszkolne - dzieci starsze - 0A wraz z rodzicami wejdą do holu górnego budynku dawnej “podstawówki” używając wejścia dla oddziałów przedszkolnych, spotkanie z wychowawczynią odbędzie się w holu na piętrze; dzieci młodsze - 0B wraz z rodzicami wchodzą wejściem głównym i spotkają się z wychowawczynią w dolnym holu; wychowawczynie przedstawią konieczne informacje, a  następnie dzieci i rodzice w 2 grupach przejdą do sal i szatni; druga grupa dzieci starszych (z rodzicami) będzie czekała w sali 19, druga grupa dzieci młodszych (j.w.) w holu; po spotkaniu dzieci i rodzice opuszczają budynek z zachowaniem dystansu korzystając z wyjścia do oddziałów przedszkolnych;

- w części “gimnazjalnej” spotkania z klasami mają wychowawcy klas IVB (sala nr 1), VIIA,B, VIII A,B; klasa VIIA w sali nr 4, pozostałe bez zmian;

Klasy I-III korzystają z wejścia głównego.


O 10.00 :

- uczniowie klasy IA wraz z rodzicami spotykają się z wychowawczynią w holu górnym, a po przekazaniu informacji dzieci przechodzą do sali 18, rodzice mogą z zachowaniem dystansu poczekać na dzieci w sali 19;

- uczniowie kl. IIA,B oraz III spotykają się z wychowawczyniami w swoich salach, z tym, że uczniowie kl. III nie powinni opuszczać sali do zakończenia spotkania w holu;

- uczniowie klas IVA (sala 8), V, VIA,B korzystają z wejścia do budynku dawnego gimnazjum;

O 11.00 :

- uczniowie klasy IB wraz z rodzicami spotykają się z wychowawczynią w holu górnym, a po przekazaniu informacji dzieci przechodzą do sali 16, rodzice mogą z zachowaniem dystansu poczekać na dzieci w holu;

Harmonogram dowozów z Huby został umieszczony na stronie internetowej szkoły.
Dowóz 1 września będzie opóźniony o godzinę w stosunku do harmonogramu dla strefy czerwonej, czyli 8.20, 8.40, 9.00, 9.20. Odwozy - sukcesywnie po 8-9 osób po zakończeniu spotkań z wychowawcami, pierwszeństwo mają dzieci młodsze.
Nie ma możliwości przejazdu rodzica z dzieckiem ze względu na obowiązujące ograniczenia sanitarne.

Opiekę nad dziećmi, które przyjadą kursem z godz. 9 sprawować będzie P. Izabela Mamak - dzieci mogą pozostać na Orliku (przejście wokół budynku!), w razie deszczu czekają w dolnym korytarzu części gimnazjalnej (krzesła przed salami 1 i 2).

 

 

Harmonogram dowozów

Druki szkolne:

 1. Zgoda na pomiar temperatury
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami.

Regulaminy i procedury obowiązujące w szkole w związku z COVID -19

 1.  “Regulamin funkcjonowania szkoły podstawowej im. W. Orkana w Maniowach od
  1 września 2020 r.”
 2. „Procedury w Szkole Podstawowej im. W. Orkana obowiązujące w związku
  z zagrożeniem wystąpienia epidemii koronawirusa COVID – 19”
 3. „Regulamin kształcenia na odległość”

        Wytyczne MEN, MZ i GIS

 

 1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. (IV aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.;

 2. Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 
  1 września 2020 r.